31
ΔΕΚ

Fourlis: Κάτω του 5% το ποσοστό της UBS


Κάτω του ορίου του 5% κατήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει o μέτοχος UBS AG επί του συνόλου των μετοχών της Fourlis στις 28/12.

O μέτοχος American Funds Insurance Series Global Small Capitalization Fund, στις 28 Δεκεμβρίου 2010 και πριν τη μεταβολή ποσοστού, ήταν κάτοχος 3.847.200 μετοχών και αντίστοιχου αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ή ποσοστού 7,55%.
Produced by