03
ΙΑΝ

Τιτάν: Στις 10/01 αρχίζει η διαπραγμάτευση νέων μετοχών στο Χ.Α.


Στις 10 Ιανουαρίου 2011 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 37.722 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 150.888 ευρώ, η οποία αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 16.12.2010 λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς 37.722 μετοχών της εταιρίας, απο μέλη του ΔΣ και ανώτερα στελέχη της εταιρίας και συνδεδεμένων εταιριών, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 73 άτομα, με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 4 ευρώ ανά μετοχή.

Το ΔΣ του ΧΑ κατά τη συνεδρίασή του της 31/12/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 37.722 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

Produced by