03
ΙΑΝ

ΕΥΔΑΠ: Αλλαγή διευθυντικών στελεχών


 Σε ισχύ είναι από την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ακόλουθες τοποθετήσεις στελεχών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ:

- Στη Διεύθυνση Διεθνούς Ανάπτυξης και Ελέγχου, ο κ. Μιλτιάδης Σάρρος, ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής.

- Στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύων & Εγκαταστάσεων, ο κ. Αντώνιος Αυγερινός και ο κ. Απόστολος Νασίκας, ως Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές.

- Στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Παραγωγής Έργων, ο κ. Λύσανδρος Σπηλιόπουλος, ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής.

- Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού, Οργάνωσης & Ανθρωπίνων Πόρων, ο κ. Νικόλαος Κατεινάς, ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής.

- Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού, η κ. Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου ως Βοηθός Γενική Διευθύντρια.

- Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, οι κ.κ. Γεώργιος Βάρσος, Ηλίας Δεδούσης και Ηλίας Κορλός, ως Αναπληρωτές Διευθυντές.

Produced by