03
ΙΑΝ

Medicon: Επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου


Την επανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε η Medicon Hellas. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ, που εκλέχθηκε την 30/06/2008 με εξαετή θητεία (μέχρι 30.6.2014), επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του της 3/1/2011, όπως ακολουθεί:

(α) Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

(β) Ευάγγελος Μπαλτζόγλου του Ιορδάνη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

(γ) Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος,

(δ) Ιωάννης Πράσινος του Δαμιανού, εκτελεστικό μέλος,

(ε) Κωνσταντίνος Χαρώνης του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος,

(στ) Νικόλαος Πάγκαλος του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

(ζ) Δημήτριος Σταμπουλής του Ανδρέου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.6.2014.

Produced by