03
ΙΑΝ

Πειραιώς: Στο 1 ευρώ η τιμή διάθεσης της ΑΜΚ


Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 807.054.045 ευρώ με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κατόχων ονομαστικών μετοχών  αποφάσισε η Τράπεζα Πειραιώς κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο 1 ευρώ και με αναλογία 12 νέες μετοχές/ 5 παλαιές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν. Η Τιμή Διάθεσης αντιστοιχεί σε discount 43% στη θεωρητική τιμή άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 3η Ιανουαρίου 2011.

H περίοδος άσκησης δικαιωμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2011 και η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στα μέσα Φεβρουαρίου 2011. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών θα ανέρχεται σε 1.143.326.564.

Η αύξηση είναι πλήρως καλυμμένη από μία κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων με επικεφαλής τις Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co. International plc που ενεργούν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές και Διαχειριστές για τη διεθνή προσφορά (οι «Διεθνείς Συντονιστές»). Η αύξηση υποστηρίζεται περαιτέρω από τους ακόλουθους διεθνείς Co-Lead Managers: ING Bank N.V., Keefe, Bruyette & Woods Limited, Macquarie Capital (Europe) Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και MPS Capital Services S.p.A. (από κοινού με τους Διεθνείς Συντονιστές οι «Εγγυητές Κάλυψης»).

Οι Νέες Μετοχές (i) θα εισαχθούν στη κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., (ii) θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και (iii) θα ενσωματώνουν δικαίωμα απόληψης οποιουδήποτε μελλοντικού μερίσματος επί των κερδών.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

To ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Αύξησης έχει ως ακολούθως:

• 4 Ιανουαρίου 2011 - Αναμενόμενη έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έγκριση της έναρξης άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών

• 7 Ιανουαρίου 2011 - Tελευταία ημερομηνία όπου οι μετοχές διαπραγματεύονται με δικαιώματα

• 10 Ιανουαρίου 2011 - Αποκοπή δικαιώματος

• 12 Ιανουαρίου 2011 - Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην ΑΜΚ

• 17 Ιανουαρίου 2011 - Έναρξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο Χ.Α.

• 25 Ιανουαρίου 2011 - Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο Χ.Α.

• 31 Ιανουαρίου 2011 - Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων (εγγραφών)

• 10 Φεβρουαρίου 2011 - Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.Δείτε τη σχετική ανακοίνωση
Produced by