04
ΙΑΝ

Ατλάντικ: Πώληση παγίου εξοπλισμού δύο καταστημάτων


Η Εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος αναδιάρθρωσης του δικτύου της και με γνώμονα τη μείωση των υποχρεώσεών της και την ενίσχυση της ρευστότητάς της, προχώρησε στην πώληση του παγίου εξοπλισμού δύο καταστημάτων.

Το ένα που βρισκόταν στο  Βαθύ Αυλίδος πουλήθηκε στην επιχείρηση ''A.G.K. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ'' και με τα έσοδα από την πώληση του αποπληρώθηκε μέρος του υπολοίπου οφειλής του προμηθευτή ''ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ''.
 
Το δεύτερο το οποίο  στην Αθήνα στην περιοχή των Εξαρχείων πουλήθηκε στην επιχείρηση Σούπερ Μάρκετ ''ΑLΙΜΕΝΤΑ ΤΟΡ Α.Ε.Β.Ε.'' και με τα έσοδα από την πώληση του  αποπληρώθηκε μέρος του υπολοίπου οφειλής του προμηθευτή ''CHIPITA ΑΒΕΕ''.

Η αναδιάρθρωση του δικτύου θα συνεχιστεί ως έχει αναγγελθεί.
Produced by