04
ΙΑΝ

ΑΝΕΚ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της μη τήρησης της συμφωνίας με τις Μινωικές


Στις επιπτώσεις που θα έχει η εξέλιξη της συμφωνίας με την Hellenic Seaways αναφέρθηκε η ΑΝΕΚ, σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «οι επιπτώσεις για την Εταιρεία μετά την εξέλιξη του από 18-5-2009 ιδιωτικού συμφωνητικού που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε., κατόπιν της υπαναχώρησης της τελευταίας από την σύμβαση θα εκτιμηθούν από τις ενέργειες που τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας αποφασίσουν να προβούν και από τα αποτελέσματα των οποίων θα κριθεί και η τύχη του ποσού της προκαταβολής ?- αρραβώνα των 47.500.000 €.

Η ΑΝΕΚ θα προστατεύσει τα συμφέροντα των μετόχων της και θα ανακοινώσει έγκαιρα και έγκυρα στο επενδυτικό κοινό την οιαδήποτε σχετική εξέλιξη».
Produced by