05
ΙΑΝ

ΔΙΧΘ: Την συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής Ματθαίου ενέκρινε η γ.σ.


Την συγχώνευση με απορρόφηση από την Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες της 100% θυγατρικής Ματθαίου Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ενέκρινε ομόφωνα η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες.

Επίσης η συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 2 - "Έδρα" και πλέον η νέα έδρα της εταιρίας θα είναι ο Δήμος Μάνδρας.

Η γενική συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αφού συγκροτήθηκε σε σώμα μετά από συνεδρίαση που έλαβε χώρα αμέσως μετά τη γενική συνέλευση έχει ως εξής:

1. Πιτάκας Στέλιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΣ (Εκτελεστικό Μέλος)

2. Μανέλλης Στέφανος, Αντιπρόεδρος ΔΣ (Εκτελεστικό Μέλος)

3. Τσουκαλάς Ιωακείμ, Μέλος ΔΣ (Εκτελεστικό Μέλος)

4. Πιτάκας Γεώργιος, Μέλος ΔΣ (Εκτελεστικό Μέλος)

5. Χαράλαμπος Καραμούζης , Μέλος ΔΣ (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)

6. Anita Subba Hamilton, Μέλος ΔΣ (Μη Εκτελεστικό)

7. Vadim Doubrovin, Μέλος ΔΣ (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος).

Επίσης, η ως άνω γενική συνέλευση όρισε ομόφωνα την Επιτροπή Ελέγχου η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1. Χαράλαμπος Καραμούζης (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)

2. Anita Subba Hamilton (Μη Εκτελεστικό)

3. Vadim Doubrovin (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)

Σύμφωνα με το καταστατικό η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Produced by