05
ΙΑΝ

Επιβολή προστίμων σε 46 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή


Τις νεότερες αποφάσεις επιβολής προστίμου που επιβλήθηκαν εντός του 2010 για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Ειδικότερα, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, Δημήτρη Σπυράκου, και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν σε 46 επιχειρήσεις, μετά από τη διερεύνηση καταγγελιών και αυτεπάγγελτους ελέγχους, πρόστιμα συνολικού ύψους 381.300 ευρώ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 α του ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών».

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλης Κεγκέρογλου:

«Με τα νεότερα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, οι πράξεις επιβολής προστίμων ανήλθαν για το έτος 2010 σε 167, ενώ ουδέποτε στο παρελθόν είχαν ξεπεράσει σε ετήσια βάση διψήφιο αριθμό. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή οργανώνει και αναπτύσσει δυναμικά και για το νέο έτος μηχανισμούς και προγράμματα ελέγχου με σκοπό την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, παραβάσεων της νομοθεσίας για ασφαλή προϊόντα και την αντιμετώπιση πρακτικών οικονομικής εκμετάλλευσης των καταναλωτών».

Αναλυτικά, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για τις ακόλουθες παραβάσεις:

1) Σε βάρος σε δύο (2) εταιρειών πετρελαιοειδών, είκοσι οκτώ (28) επιχειρήσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων και δύο (2) ιδιοκτητών βυτιοφόρων οχημάτων επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ποσού 257.500 ευρώ για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών καυσίμων και τη θέση σε κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών (βλ. πίνακα Ι). Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από αρμόδια κλιμάκια του Σ.Δ.Ο.Ε., των Δ.ΕΔ.Α.Κ. και των Νομαρχιών όλης της χώρας.

2) Σε βάρος έντεκα (11) κέντρων αισθητικής, ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων εκδόθηκαν δώδεκα (12) αποφάσεις, με τις οποίες καταλογίστηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 107.300 ευρώ για παράβαση των διατάξεων της ΥΑ Ζ1-1262/2007 που ρυθμίζουν τον τύπο και τις συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια (μη επιστροφή προκαταβληθέντος τιμήματος σε υπαναχωρήσεις, αδιαφανείς συμβάσεις κ.α.) (βλ. πίνακα IΙ).

3) Σε βάρος εταιρείας πληροφορικής και επικοινωνιών εκδόθηκε απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για αθέμιτη εμπορική πρακτική (ά. 9 γ, 9δ, 9 ε ν. 2251/1994) και 2.000 ευρώ για μη απάντηση επί καταγγελίας καταναλωτή (ά. 13 α 1 ν. 2251/1994) (βλ. πίνακα IΙΙ).

4) Σε βάρος επιχείρησης εκδόθηκε απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, επειδή διέθεσε στην αγορά προϊόντα παιδικού χρώματος τοίχου, τα οποία δεν είχαν στη συσκευασία τους οδηγίες χρήσης και προφύλαξης στα ελληνικά (ά. 5 της ΚΥΑ 2810/2004 «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων») (βλ. πίνακα ΙV).

5) Σε βάρος επιχείρησης επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ, γιατί η εταιρεία δεν συνεργάστηκε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η ασφαλής διάθεση στην αγορά του προϊόντος, το οποίο δεν είχε στη συσκευασία του επισημάνσεις στα ελληνικά (άρθρο 5 της Κ.Υ.Α 2810/2004 «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων») (βλ. πίνακα ΙV).


ΠΙΝΑΚΑΣ I: Πρόστιμα για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών καυσίμων (ά. 7 ν. 2251/1994)

ΔΕΙΓΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ

1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CORAL A.E ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ SHELL HELLAS A.E) 20.000 €

2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ “ΚΑOIL A.E” - Ν. ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΒΕΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 15.000 €

3 ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4.500 €

4 ΥΠ.Ε.Ε ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 5.500 €

5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 5.000 €

6 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 3.600€

7 ΔΕΔΑΚ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 3.500 €

8 ΔΕΔΑΚ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (4 Η ΥΠΟΤΡΟΠΗ) 30.000 €

9 ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.500 €

10 ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.500 €

11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε 7.000 €

12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΑΒΡΑΜΗ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε 3.000 €

13 ΑΧΑΪΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 3.000 €

14 ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 8.000 €

15 Ν.ΑΘΗΝΩΝ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 15.000 €

16 EYBOIA ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ) 30.000 €

17 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9.000€

18 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3.000 €

19 ΥΠ.Ε.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (ΥΠΟΤΡΟΠΗ) 20.000 €

20 ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΙΔΑΚΗΣ-ΩΡΟΛΟΓΑΣ Ο.Ε (ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ) 8.400 €

21 ΥΠ.Ε.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΠΡΩΗΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ) 4.000 €

22 ΔΕΔΑΚ ΜΠΑΖΙΑΛΕΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 10.000 €

23 ΧΑΝΙΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΡΟΥΤΣΟΥ Ο.Ε 12.000 €

24 ΥΠ.Ε.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.000 €

25 ΔΕΔΑΚ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε (ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ) 6.000 €

26 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.000 €

27 ΚΕΔΑΚ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.500 €

28 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ Π. & Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε 5.000 €

29 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΑΡ. ΔΕΛΟΥΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΠΡΩΗΝ ΑΔ. ΣΛΟΥΤΑΣ -ΚΥΡ. ΝΤΑΗ Ο.Ε) 3.000 €

30 ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΚΑΣΔΟΓΚΑ Ζ. ΕΛΕΝΗ 3.000 €

31 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2.000 €

32 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 3.500 €ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ: Πρόστιμα για παραβάσεις διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή στον κλάδο των μονάδων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων (ΥΑ Ζ1-1262/2007)

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

BODYLINE ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ άρθρο 4 παρ. 2 28.000 €

ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ άρθρο 4 παρ. 2 25.000 €

ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε.Ε Κ.Φ99 άρθρο 4 παρ. 2 3.900 €

ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε.Ε Κ.Φ99 άρθρο 4 παρ. 2 3.900 €

BE GYM ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. Κ.Φ99 άρθρο 4 παρ. 2 1.500 €

EVEXIA REVIVE COSMETICS Ε.Π.Ε. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 4 παρ. 2 2.000 €

άρθρο 4 παρ. 2 18.000 €

VARI SPORTS CLUB ΝΟΤΟΣΠΟΡΤ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. άρθρο 4 παρ. 2 1.500 €

NEW DAY ΕΛΕΒΑ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Ε.Ε. άρθρο 4 παρ. 2 8.000 €

ΕΨΙΛΟΝ-ΕΨΙΛΟΝ Ε.Π.Ε.& ΣΙΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Ε.Ε. άρθρο 4 παρ. 2 6.000 €

ΠΡΙΝΟΥ ΣΛΙΜΙΝΓΚ ΕΠΕ & ΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Ε. άρθρο 4 παρ. 2 8.000 €

D.N.A. ΙΝΤΕΑΛΛΑΪΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. άρθρο 4 παρ. 2 1.500 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: Πρόστιμο για αθέμιτη εμπορική πρακτική (9γ, 9δ, 9ε ν. 2251/1994)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ZEGRETON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Αθέμιτη εμπορική πρακτική, το πρίσμα των διατάξεων Μη απάντηση επί καταγγελίας καταναλωτή 10.000 € 2.000 €

ΠΙΝΑΚΑΣ IV: Πρόστιμα για παράβαση του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α 2810/2004 «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Παπαϊωάννου Γρ. Ευθύμιος- Εισαγωγές και Εμπορία Ειδών Υγιεινής-Χρώματα Έλλειψη οδηγιών χρήσης και προφύλαξης στην ελληνική γλώσσα 3.000 €

Ν. & Α. Συλαϊδης & Σία Ο.Ε - Εμπόριο Εποχικών Ειδών Έλλειψη συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές για εξασφάλιση ασφαλούς διάθεσης προϊόντος στην αγορά 1.500 €

Produced by