05
ΙΑΝ

Νεώριον: "Δεν έχουμε καμία οφειλή προς το Δημόσιο"


Με αφορμή το από 30.12.2010 δημοσίευμα της εφημερίδας DEAL NEWS με τίτλο "Παζάρια για χρέη 24 δις. ευρώ- Μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου φυσικά πρόσωπα, εν λειτουργία εταιρείες και ΔΕΚΟ" και στους οποίους περιλαμβάνεται και η εταιρεία Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε. ως οφειλέτιδα 19 εκατ. Ευρώ, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε, προς αποφυγή παρανοήσεων, ότι η εταιρεία αυτή δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Όμιλό μας και/ή την θυγατρική μας εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Η οφειλή των 19 εκ. Ευρώ είναι οφειλή της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΕΊΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε που από το έτος 1995 έχει τεθεί με την με αριθμό 9469/19.9.1995 του Εφετείου Αθηνών σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 46Α του Ν.1892/90.

Οι εταιρείες του Ομίλου μας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. και ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. ουδεμία οφειλή έχουν προ το Δημόσιο . Ήδη δε έχουμε ζητήσει από την εφημερίδα DEAL NEWS τη διόρθωση του σφάλματος.
Produced by