20
ΔΕΚ

Ιονική Ξενοδοχειακή: Σύναψη κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου


Στη σύναψη κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως 134.000.000 ευρώ προχώρησε στις 16.12.2016 η εταιρεία "Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΑΕ", με αρχική κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και την NBG Malta Limited.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και η χρηματοδότησης του μελλοντικού επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.

 

Στο πλαίσιο του ως άνω δανείου, η εταιρεία προέβη την ίδια ημέρα σε αποπληρωμή του υπολοίπου του υφιστάμενου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου της προς εταιρείες του ομίλου Alpha Bank, συνολικού ύψους 67.239.190,63 ευρώ.

Produced by