05
ΙΑΝ

Βιοχάλκο: Oλοκλήρωση συγχώνευσης Βιτρουβίτ ΑΕ-Κεραμεία Αξιού ΑΕ και ΑΛΜΕΤ ΕΠΕ


Την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των θυγάτρικών της κατά 100% ανωνύμων εταιριών Βιτρουβίτ Ελληνική Βιομηχανία Ειδών Υγιεινής ΑΕ, Κεραμεία Αξιού Ελληνική Βιομηχανία Πλακιδίων ΑΕ, καθώς και της κατά 69,45% θυγατρικής εταιρίας, περιορισμένης ευθύνης, ΑΛΜΕΤ ΕΠΕ ανακοίνωσε η Βιοχάλκο ΑΕ.

Η ως άνω συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση των δύο εταιριών από τη Βιοχάλκο, με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30/09/2010, αντί της αρχικώς ορισθείσας 30/06/2010.

Η ανωτέρω συγχώνευση των εταιριών εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 33805/31.12.2010 απόφαση του νομάρχη Αθηνών. Παράλληλα, εγκρίθηκε και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας Βιτρουβίτ ΑΕ, λόγω της συγχώνευσης κατά 36.391,80 ευρώ, το οποίο ανέρχεται πλέον στα 7.813.26,3,90 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, η συμμετοχή της Βιοχάλκο ΑΕ (άμεση και έμμεση, μέσω της κατά 100% θυγάτρικής της Noval AE) στη Βιτρουβίτ ΑΕ ανέρχεται στο 99.99%.

Produced by