05
ΙΑΝ

ΑΓΕΤ: Αλλαγές στη σύνθεση Δ.Σ.


Από 1 Ιανουαρίου 2011, ο Γιώργος Μπένος, Γενικός Διευθυντής Μάρκετινγκ αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της ΑΓΕΤ Ηρακλής, αναφερόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Pierre Deleplanque.


O Γιώργος Μελάτος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων αναλαμβάνει τη θέση Εμπορικού Διευθυντή σε μονάδα της Lafarge στο εξωτερικό.
Produced by