07
ΙΑΝ

Σέλμαν: Ο κος Ι.Τσιώρος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών


Η εταιρεία ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει  ότι στις 7.01.2011 ο κ. Ιωάννης Τσιώρος  Μαυριάς , Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΣΕΛΜΑΝ καθώς και την ευθύνη της Διεύθυνσης Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Ο κ. Τσιώρος-Μαυριάς συνεργάζεται με την Εταιρεία από τον Σεπτέμβριο του 2010, είναι Οικονομολόγος με σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και MBA Executive από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών σε διεθνείς και εγχώριες εταιρείες.
Produced by