07
ΙΑΝ

Βάρδας: Εντός των ορίων του εύρους αξιών το τίμημα 1,10 ευρώ


Εντός των ορίων του εύρους αξιών ανά μετοχή βρίσκεται το προσφερόμενο αντάλλαγμα των 1,10 ευρώ ανά μετοχή, που αναφέρεται στην Έκθεση του Συμβούλου, όπως επισημαίνει το διοικητικό συμβούλιο της Βάρδας ΑΕΒΕΕ, αναφορικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της Θ.Β. Fashion.

Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους της εταιρίας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με αντάλλαγμα, που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν επιβαρύνεται με έξοδα συναλλαγής, αλλά μόνο το σχετικό φόρο μεταβίβασης 0,15%. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιχειρηματική στρατηγική του προτείνοντα βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρίας. Επίσης, τυχόν μεταβολή στους όρους απασχόλησης ή στο συνολικό αριθμό των εργαζομένων στην εταιρία δεν θα συνδέεται με την απόκτηση καθεαυτή των υπόλοιπων μετοχών της εταιρίας, διαμέσω της δημόσιας πρότασης.

Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο δεν διατυπώνει καμία άποψη για την αποδοχή ή μη της δημόσιας πρότασης από τους μετόχους και η παρούσα διατύπωση γνώμης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως προτροπή ή αποτροπή των μετόχων για την αποδοχή ή την απόρριψη της δημόσιας πρότασης, καθώς το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι σε θέση να προβλέψει την πορεία της χρηματιστηριακής τιμής, καθώς και την εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρίας.

Produced by