10
ΙΑΝ

Intralot: Με το πρότυπο ISO 9001:2008 πιστοποιήθηκε η Εταιρεία Στοιχημάτων


Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 πιστοποιήθηκε η Εταιρία Στοιχημάτων, θυγατρική της Intralot, ύστερα από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης, κατά την οποία κρίθηκε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Bureau Veritas Certification. Η Εταιρία Στοιχημάτων λαμβάνει πιστοποιήσεις για τις υπηρεσίες της από το 2003.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παρούσα πιστοποίηση καλύπτει όλα τα ήδη πιστοποιημένα πεδία, καθώς και τις νεότερες υπηρεσίες της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της πιστοποίησης καλύπτει το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διαχείριση κινδύνου, την επιχειρησιακή υποστήριξη, τη συμβουλευτική και την προβολή παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που αφορούν σε αθλητικό ή μη αθλητικό στοίχημα, κυνοδρομιακό και ιπποδρομιακό στοίχημα, στοίχημα μέσω εναλλακτικών δικτύων.

Ο κ. Ανδρέας Παπούλιας , Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας Στοιχημάτων, δήλωσε σχετικά με την πιστοποίηση: "Στην Intralot εστιάζουμε στην ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, καθώς θεωρούμε ότι οι Οργανισμοί Διαχείρισης Παιχνιδιών κατά την επιλογή συνεργάτη ή προμηθευτή θα πρέπει να εξετάζουν πρωτίστως, εάν αυτός λειτουργεί σε όλους τους τομείς σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα. Αυτή η πιστοποίηση υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε πάντα στους πελάτες μας ασφάλεια και αυτοπεποίθηση και να απολαμβάνουν μία αξιόπιστη και πάνω απ' όλα κερδοφόρα λειτουργία".

Produced by