10
ΙΑΝ

Αλουμύλ: Ολοοκληρώθηκε η συγχώνευση με την Αλουνέφ


Στις 31.12.2010 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης της θυγατρικής εταιρίας "ΑΛΟΥΝΕΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη εταιρεία, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. K2 - 11880/31.12.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση.

Η ως άνω εγκριτική απόφαση καταχωρήθηκε στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΕΜ-2497/31.12.2010 ανακοίνωση. Γίνεται μνεία ότι με την με αρ. ΕΜ-2497/31.12.2010 Ανακοίνωση διαγράφηκε από τα Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απορροφώμενη εταιρεία ΑΛΟΥΝΕΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά βιομηχανικά συγκροτήματα - βάσει παραγωγικής δυναμικότητας - στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου για όλες τις κλασικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές καθώς και βιομηχανικών προφίλ ειδικών προδιαγραφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική, τις μεταφορές, κλπ.

Με τα ανεπτυγμένα δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες, σε 4 ηπείρους, έχει εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου και συμπληρωματικών προϊόντων (σύνθετα φύλλα αλουμινίου J-Bond, πολυκαρβονικά, αυτοματισμοί, συστήματα σκίασης, κ.α.). Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις απλώνονται στο Κιλκίς, Σέρρες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ρουμανία, Βουλγαρία , Σερβία, Βοσνία και Αλβανία. Διαθέτει 28 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 22 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή).

Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1998. Οι πωλήσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα € 209 εκ. για το 2009 και τα λειτουργικά κέρδη προσέγγισαν τα € 16.9 εκ. αντίστοιχα. Περιλήφθηκε οκτώ φορές στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βραβεύθηκε εξίσου για τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχει αναδειχθεί σε συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου σαν αναγνώριση της σημαντικής της προσφοράς στον κλάδο σχεδιασμού, παραγωγής και διάθεσης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, καθώς επίσης και διατομών βιομηχανικής χρήσης.

Produced by