10
ΙΑΝ

F.H.L. H. Κυριακίδης: Αγορά 1.500 ιδίων μετοχών


H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. προέβη  στις 7/1/2011 σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,55 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 834,78 ευρώ.

Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Produced by