11
ΙΑΝ

Βάρδας: Με 91,31% ο κ. Θ. Βάρδας


Στην αγορά 21.042 κοινών ονομαστικών μετοχών της Βάρδας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,7085% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της, προχώρησε στις 10/1 η Θ.Β. Fashion.

Κατά συνέπεια η Θ.Β. Fashion κατέχει συνολικά 533.671 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,9687% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Η τιμή απόκτησης των μετοχών ήταν 1,10 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 23.146,20 ευρώ συνολικά.

Υπενθυμίζεται πως στις 7/1, η Θ.Β. Fashion κατείχε συνολικά 512.629 κοινές ονομαστικές μετοχές της Βάρδας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,2602% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Σημειώνεται πως ο κος Θεόδωρος Βάρδας στην εταιρεία Θ.Β. Fashion κατέχει τη θέση του προέδρου & διευθύνοντος συμβούλου και συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 100%. Επίσης, ο κος Θεόδωρος Βάρδας ενεργεί συντονισμένα με την εταιρεία Θ.Β. Fashion στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.

Ο κος Θεόδωρος Βάρδας κατέχει άμεσα 2.178.250 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας Βάρδας και έμμεσα κατέχει 533.671 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω του απώτερου ελέγχου που ασκεί επί της Θ.Β. Fashion, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Συνεπώς το σύνολο των μετοχών της Βάρδας που κατέχει ο κος Θεόδωρος Βάρδας άμεσα και έμμεσα ανέρχεται σε 2.711.921 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 91,31%.
Produced by