11
ΙΑΝ

ΑΤΕ: Αλλαγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών


Η ΑΤΕbank γνωστοποιεί ότι, από 11-01-2011, καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αναλαμβάνει ο κ. Σπυρίδων Κολιάτσας, σε αντικατάσταση του κ. Χρήστου Στόκα, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης Μεγάλων Πελατών.

Επίσης, η ATEbank γνωστοποιεί ότι, από 27-12-2010, καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης εκτελεί προσωρινά ο Αναπληρωτής Προϊσταμένου της Διεύθυνσης κ. Δημήτριος Βάθης, λόγω συνταξιοδότησης του κ. Δημητρίου Λαμπρόπουλου.
Produced by