11
ΙΑΝ

ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση έργου ύψους 27,264 εκ. ευρώ


Ανάδοχος του έργου "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ" ανακηρύχτηκε η Κοινοπραξία "ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - INTRAKAT" και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κύριος του έργου είναι η εταιρεία Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω Κοινοπραξία με ποσοστό 24%.

Το ποσό της σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 27.264.000,00€ πλέον ΦΠΑ και η κατασκευή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31 Ιανουαρίου 2014.
Produced by