11
ΙΑΝ

Συγχωνεύσεις των ING Ελληνικής Α.Ε.Γ.Α & International Α.Ε.Α.Ζ από τον Όμιλο International Life


 Ολοκληρώθηκαν οι συγχωνεύσεις ING Ελληνικής ΑΕΓΑ & International ΑΕΑΖ (πρώην Universal Life Ελλάς ΑΑΕΖ) από τον Όμιλο International Life, με το τέλος του 2010, με σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για τις αποφάσεις αυτές είχαν προηγηθεί αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις της Ε.Π.Ε.Ι.Α.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ασφαλιστικού ομίλου, οι συγχωνεύσεις αυτές αποτελούν στρατηγικές κινήσεις της International Life και οδηγούν σε ισχυροποίηση του Δικτύου Πωλήσεων, αύξηση της πελατειακής της βάσης, ενίσχυση των επενδύσεων, μεγιστοποίηση της παραγωγής της και του μεριδίου αγοράς της, καθώς και ενίσχυση της ρευστότητάς της, οδηγώντας τον Όμιλο σε μια συνεχή και δυναμική εξέλιξη. Παράλληλα, ενδυναμώνουν σημαντικά τόσο το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο πυρός της όσο και το αντίστοιχο των ομαδικών ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με εξαγορά της ING Ελληνική ΑΕΓΑ από την International Life ΑΕΓΑ καθώς και η συγχώνευση με απορρόφηση της International ΑΕΑΖ (πρώην Universal Life Ελλάς ΑΑΕΖ)

Produced by