12
ΙΑΝ

Πλαστικά Κρήτης: Συγχώνευση των θυγατρικών SENKROMA και EGE-DOST στην Τουρκία


Η εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει  ότι στα πλαίσια της ορθολογικοποίησης της λειτουργίας του ομίλου και της μείωσης των εξόδων ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών εταιριών SENKROMA και EGE-DOST στην Τουρκία με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
 
Επίσης η εταιρία αύξησε το ποσοστό της στη θυγατρική εταιρία ROMCOLOR 2000 SA που εδρεύει στη Ρουμανία από 79,39% σε 79,78% μέσω αγοράς μετοχών.

Στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η Διασυνοριακή συγχώνευση των εταιριών RAINBOW TECHNOLOGIES LTD που εδρεύει στην Κύπρο και GUINEMONT BV που εδρεύει στην Ολλανδία, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
Produced by