12
ΙΑΝ

Centric Πολυμέσα: Από 06/01-10/03 η 15η περίοδος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του από 05/09/2007 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, η δέκατη πέμπτη περίοδος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές ήταν από 06/01/2011-10/01/2011.
 
Κατά την εν λόγω περίοδο μετατροπής κανένας Ομολογιούχος δεν άσκησε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών του σε μετοχές.

Σύμφωνα με τους όρους του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, η επόμενη περίοδος μετατροπής είναι από 06/03/2011-10/03/2011.
Produced by