12
ΙΑΝ

Eurobank: Ορίστηκε βασικός διαπραγματευτής του EFSF


 Καθεστώς βασικού διαπραγματευτή στις διεθνείς αγορές ανέθεσε στην Eurobank EFG το European Financial Stability Fund (EFSF).


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Eurobank EFG επελέγη ως ένας από τους 44 συνολικά διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, που θα αναλάβουν ρόλο βασικού διαπραγματευτή του EFSF. Από την Ελλάδα, ρόλο βασικού διαπραγματευτή ανέλαβε και η Εθνική Τράπεζα.

Το EFSF συστάθηκε από τις χώρες-μέλη της ευρωζώνης και αποτελεί τμήμα του συνολικού πακέτου των 750 δισ. ευρώ, που αποφασίστηκε στις 09.05.2010. Το EFSF μπορεί να εκδίδει ομόλογα με την εγγύηση των χωρών-μελών της ευρωζώνης μέχρι του ποσού των 440 δισ. ευρώ για την κάλυψη των δανειακών αναγκών χωρών της ευρωζώνης, που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές, βάσει των όρων, που έχουν συμφωνηθεί με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Το ίδιο το EFSF έχει λάβει την ανώτατη πιστοληπτική αξιολόγηση και από τους τρείς βασικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η Ιρλανδία είναι η πρώτη χώρα, η οποία εντάχθηκε στο μηχανισμό αυτό. Διευκρινίζεται ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί σε ένα ξεχωριστό μηχανισμό στήριξης και όχι στο EFSF.


Το EFSF είχε προβεί στην αναζήτηση των βασικών διαπραγματευτών των ομολόγων, που θα εκδίδει, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού. Κριτήρια επιλογής των βασικών διαπραγματευτών αποτέλεσαν: η διεθνής παρουσία τους, το υψηλό επίπεδο στελέχωσης, η αποδεδειγμένη ικανότητα διάθεσης των ομολόγων στην πελατεία τους, η άρτια τεχνογνωσία, κ.ά.

Η τελική επιλογή της Eurobank, μεταξύ των 44 διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, που θα αναλάβουν το ρόλο αυτό, πιστοποιεί την ισχυρή παρουσία της και τη διεθνή εμβέλεια της. Στρατηγικός στόχος της τράπεζας παραμένει η ηγετική παρουσία στο χώρο των αγορών σε περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank δραστηριοποιείται σε 9 χώρες, σε 4 από τις οποίες διατηρεί σταθερά τη θέση της, μεταξύ των 5 κορυφαίων βασικών διαπραγματευτών.
Produced by