12
ΙΑΝ

ΔΕΗ: Απώλειες εσόδων 50 δισ. ευρώ το 2011


Μειωμένα κατά 50 εκατ. ευρώ θα είναι το 2011 τα έσοδα της ΔΕΗ, για την ίδια ποσότητα ενέργειας σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Αρθούρο Ζερβό, ο οποίος ωστόσο δεσμεύθηκε πως δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές στα τιμολόγια του ηλεκτρικού, πέρα από τις αυξομειώσεις που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου.

Τις επόμενες ημέρες ο κ. Ζερβός θα απευθυνθεί σε όλους τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής τους σε αυτό, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής έχουν ανταποκριθεί 200.000 από το 1,2 εκατ. που υπολογίζεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.


Ο κ.Ζερβός και τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης ανέφεραν ότι ο λόγος για τον οποίο η κλιμακωτή χρέωση των καταναλωτών αντικαταστάθηκε από ενιαία ήταν αφενός η απλοποίηση του συστήματος και αφετέρου το ότι το παλιό σύστημα ήταν άδικο στο βαθμό που οι μεγάλοι καταναλωτές χρεώνονταν με χαμηλή τιμή για τις πρώτες κιλοβατώρες που έκαιγαν. Με το σύστημα που ίσχυε έως πέρυσι, αν για παράδειγμα η κατανάλωση ενός νοικοκυριού ήταν 1700 κιλοβατώρες, υπήρχε διαφορετική χρέωση για τις πρώτες 800, υψηλότερη για τις επόμενες 800 και για τις τελευταίες 100. Με το νέο σύστημα όλες οι κιλοβατώρες (και οι 1700) θα χρεώνονται με την ίδια τιμή. Μία ακόμη σημαντική αλλαγή στα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι ότι θα χρεώνεται ξεχωριστά το κόστος της ενέργειας από τις λεγόμενες μονοπωλιακές χρεώσεις, για τη χρήση των δικτύων μεταφοράς και διανομής, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, το τέλος των Ανανεώσιμων Πηγών και τους φόρους (Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ΔΕΤΕ και ΦΠΑ). Έτσι, τα νέα τιμολόγια σε ευρώ ανά κιλοβατώρα δεν είναι συγκρίσιμα με τα παλιά καθώς δεν περιλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι του κόστους.

Το τελικό αποτέλεσμα του διαχωρισμού των τιμολογίων σε μονοπωλιακά και ανταγωνιστικά, της εφαρμογής ενιαίας χρέωσης και της αύξησης των φόρων, τόνισε η διοίκηση της ΔΕΗ κινείται στα πλαίσια που έχουν ανακοινωθεί, δηλαδή:

-Για 1,5 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκύπτουν μειώσεις από 3 - 17 %.

-Για τα νοικοκυριά οι χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

-Για κατανάλωση 0-800 kwh, αύξηση 11,1 %

-Από 801-1000 kwh αύξηση 3,1 %.

-Από 1001-1200 kwh, αύξηση 3,1 %.

-Από 1201-1600 kwh, αύξηση 2,7 %.

-Από 1601-2000 kwh, αύξηση 1,4 %.

-Από 2001-3000 kwh, αύξηση 2,2 %.

-Από 3000 kwh και πάνω, μείωση 8,5 %.

-Για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, μείωση 20 - 30 %.

-Για το αγροτικό τιμολόγιο αύξηση 8 %.Η διοίκηση της ΔΕΗ επισημαίνει ότι ο λόγος για τον οποίο μειώνονται τα τιμολόγια για τις επιχειρήσεις και τους οικιακούς καταναλωτές με υψηλή κατανάλωση, ενώ αντίθετα επιβαρύνονται τα νοικοκυριά με χαμηλή κατανάλωση είναι η ανάγκη για σταδιακή άρση των στρεβλώσεων και των επιδοτήσεων μιας κατηγορίας καταναλωτών από άλλη. Πρακτικά, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με υψηλή κατανάλωση επιδοτούσαν ως τώρα τα χαμηλά, κάτω του κόστους, τιμολόγια όσων είχαν μικρή κατανάλωση ρεύματος. Σημειώνει ακόμη ότι το εμπορικό τιμολόγιο, που μειώνεται, εφαρμόζεται και στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει ελάφρυνση του λογαριασμού των κοινοχρήστων.
Produced by