" " /> " " />
12
ΙΑΝ

Αντιτίθεται στην επιχειρησιακή σύμβαση της ΝΕΟΓΑΛ η Επιθεώρηση Εργασίας


Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ),επί της κοινής αιτιολογικής έκθεσης για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης (Ε.Ε.Σ.Σ.Ε.) της εταιρείας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε <ΝΕΟΓΑΛ>"

Ειδικότερα, μετά απο πολύωρη συνεδρίαση το ΣΚΕΕ κατέληξε ότι «τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία δεν είναι ικανά να στοιχειοθετήσουν την ύπαρξη επιτακτικής ανάγκης μείωσης του εργατικού κόστους προκειμένου να στηριχθεί η επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της ανταγωνιστικότητας και της βελτίωσης της παραγωγικότητας της».
Produced by