13
ΙΑΝ

Aλάντικ: Πώληση παγίου εξοπλισμού καταστήματος


Η Εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος αναδιάρθρωσης του δικτύου της και με γνώμονα τη μείωση των υποχρεώσεών της και την ενίσχυση της ρευστότητάς της, προχώρησε στην πώληση του παγίου εξοπλισμού ενός καταστήματος στην Ερέτρια στην επιχείρηση Σούπερ Μάρκετ ''ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.'' με τα έσοδα από την πώληση του οποίου αποπληρώθηκε μέρος του υπολοίπου οφειλής του προμηθευτή ''ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.'' .

Η αναδιάρθρωση του δικτύου θα συνεχιστεί ως έχει αναγγελθεί.
Produced by