14
ΙΑΝ

EΛΒΑΛ: Συμμετοχή θυγατρικής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας


Η ΕΛΒΑΛ ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρία ELVAL COLOUR Α.Ε. συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας CONSULTANT & CONSTRUCTION SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ καταβάλλοντας το ποσό των € 921.840 για απόκτηση του 86,8% της εταιρείας.

Produced by