14
ΙΑΝ

Intralot: Στο 5,042% το ποσοστό συμμετοχής της EOC Equity Ltd


Σε 5,042% (8.014.790 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 158.961.721 μετοχών) διαμορφώθηκε το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot της εταιρίας EOC Equity Ltd με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία η οποία είναι θεματοφύλακας της εταιρίας Nakula Management Ltd.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μεταβολή πραγματοποιήθηκε λόγω αγοράς κοινών ονομαστικών μετοχών της Intralot στις 12/1/2011.

Produced by