14
ΙΑΝ

Τεγόπουλος: Νέα αντιπρόεδρος η κα Ελένη Τεγοπούλου


Η Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ανακοινώνει οτι κατόπιν της παραίτησης της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Αγλαϊας Σκλάβη, το Δ.Σ. της εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση και εξέλεξε ως Αντιπρόεδρο την κα. Ελένη Τεγοπούλου και ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Άγγελο Μαστοράκη.

Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

1. Μαριάνθη Χρήστου Τεγοπούλου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
2. Ελένη Χρήστου Τεγοπούλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Άγγελος Μαστοράκης του Εμμανουήλ, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.
4. Βασίλειος Αλεξίου Τσαμπόκας, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
5. Χρήστος Στυλιανού Ζερεφός, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Τέλος σας γνωστοποιούμε οτι η κα. Αγλαϊα Σκλάβη υπέβαλλε την παραίτηση της και απο την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας.
Produced by