17
ΙΑΝ

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με την MARS HELLAS


Στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους προχωρούν η ΚΡΙ-ΚΡΙ με τη MARS HELLAS, βάσει της πρόσφατης συμφωνίας για την ανάληψη της αποκλειστικής διανομής των παγωτών MARS από την ΚΡΙ-ΚΡΙ, σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η ως τώρα συνεργασία των δύο εταιρειών αφορούσε στη διάθεση επιλεγμένων κωδικών παγωτού της MARS μέσα από τα ψυγεία της ΚΡΙ-ΚΡΙ και αντίστροφα.

Με την υπογραφείσα εμπορική συμφωνία, η ΚΡΙ-ΚΡΙ αφ' ενός διευρύνει τη γκάμα των κωδικών παγωτού της MARS που διαθέτει μέσω των δικών της κίτρινων ψυγείων και αφ' ετέρου, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διανομή όλων των παγωτών MARS μέσω των ψυγείων της MARS.

Από τη νέα συνεργασία, η ΚΡΙ-ΚΡΙ αναμένει αύξηση των πωλήσεων παγωτού εσωτερικού κατά 15% περίπου, σε σχέση με το 2010, ενώ οικονομικά οφέλη αναμένεται να προκύψουν και από τις οικονομίες κλίμακας που θα επιφέρει η συνένωση των δύο δικτύων διανομής.
 
Τέλος, σημαντική θεωρείται η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των κωδικών παγωτού, ως μέσο διατήρησης της ανάπτυξης και για τις δύο εταιρείες, μέσα στο δύσκολο οικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον .
Produced by