05
ΙΑΝ

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση της Lukoil Cyprus από την Coral


Ολοκληρώθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2017 η απόκτηση από την CORAL ΑΕ (100% θυγατρική της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως LUKOIL CYPRUS LIMITED κυριότητος LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV (έδρα Amsterdam, Ολλανδία), που ήταν ο πωλητής.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η LUKOIL CYPRUS LIMITED λειτουργεί δίκτυο λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων στην Κύπρο το οποίο αριθμεί 31 πρατήρια.

Produced by