18
ΙΑΝ

Μηχανική: Προσανατολίζεται στην ματαίωση της ΑΜΚ


Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσιεύματα στον τύπο που αφορούν στην αποφασισθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από την Β'  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 17.02.2010, ενημερώνουμε, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. προσανατολίζεται στη ματαίωση της αύξησης αυτής λόγω του γενικότερου δυσμενούς οικονομικού κλίματος στη χώρα μας, που ως επακόλουθο είχε τη διαμόρφωση της τιμής της μετοχής στα σημερινά επίπεδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει το Επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις που θα ληφθούν.
Produced by