19
ΙΑΝ

AS Company: Διάψευση δημοσιευμάτων σχετικά με εξαγορά της εταιρίας ΚΟΥΚΟΥ


Διεψεύδει κατηγορηματικά η εταιρία AS Company AE τα όσα αναγράφονται σε δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με τις προσπάθειες εξαγοράς της εταιρίας ΚΟΥΚΟΥ ΑΕ.

Επίσης δηλώνει ότι θα ασκήσει το κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία των συμφερόντων αυτής και των μετόχων της, από κακόβουλα και ψευδή δημοσιεύματα ή άλλες ενέργειες που θα τους θίγουν, άμεσα ή έμμεσα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρία ΚΟΥΚΟΥ ΑΕ, με δική της πρωτοβουλία, κατ' επανάληψη ζήτησε από την εταιρία AS Company να διερευνήσει το ενδεχόμενο συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης.

Στο πλαίσιο αυτό, η AS Company ζήτησε και έλαβε κάποια οικονομικά στοιχεία προς αξιολόγηση , πλην όμως ουδέποτε προχώρησε σε ουσιαστικές συζητήσεις πέραν του αρχικού αυτού σταδίου.

Με βάση τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία, η AS Company διατηρεί κατά της ΚΟΥΚΟΥ ΑΕ απαίτηση ύψους 1.352.782 ευρώ. Παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την αίτηση αυτής περί υπαγωγής της στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, που εκδικάσθηκε την 14.01.2011, με την οποία η αιτούσα προτείνει την μείωση κατά 20% των εις βάρος της απαιτήσεών. Πέραν αυτού η εταιρία AS Company λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο , τόσο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, όσο και πέραν αυτής, για την διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων της.

Produced by