19
ΙΑΝ

Μηχανική: Oλοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ενημερότητας Πτυχίου 7ης Τάξεως


Η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την Απόφαση Δ15/19571/2010/06-10-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ενημερότητας Πτυχίου 7ης Τάξεως.
Produced by