21
ΙΑΝ

ΓΕΚ Τέρνα: Άνω του 5% το ποσοστό της Morgan Stanley


Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τον μέτοχο "MORGAN STANLEY AND CO INCORPORATED NEW YORK" ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, ως εξής:

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται του 5%: 18/1/2011. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: 4.292.254 ήτοι ποσοστό 4,998% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: 4.297.254 ήτοι ποσοστό 5,004% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ.
Produced by