21
ΙΑΝ

Imperio Argo Group: Συμβάσεις μεταφοράς από Ελλάδα προς Ιταλία


Την ανάληψη έργου μεταφοράς 720 φορτίων εξαγωγής πετροχημικών προϊόντων από τις εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα προς την Ιταλία ανακοίνωσε η εταιρία Imperio-Argo Group.

Ειδικότερα, το έργο αφορά την ετήσια σύμβαση έργου, ύψους 480.000 ευρώ, για την εξαγωγή από τη Θεσσαλονίκη προς Ιταλία, κατ' ελάχιστο 480 φορτίων προπυλενίου και στην ετήσια σύμβαση έργου, ύψους 290.000 ευρώ, για την εξαγωγή 240 φορτίων boppfilms από την Κομοτηνή προς την Ιταλία, η διαχείριση των οποίων θα γίνει με αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας, που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την αύξηση του μεριδίου της Imperio-Argo στη διεθνή διακίνηση πετρελαιοειδών & χημικών προϊόντων.

Produced by