24
ΙΑΝ

Ατλάντικ: Πώληση παγίου εξοπλισμού τριών καταστημάτων


Η Εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην πώληση του παγίου εξοπλισμού τριών συνολικά καταστημάτων , δύο στην Αθήνα , ενός στην περιοχή της Νέας Ιωνίας στην επιχείρηση Σούπερ Μάρκετ ''ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ'' με τα έσοδα από την πώληση του οποίου αποπληρώθηκε μέρος του υπολοίπου οφειλής του προμηθευτή ''YALCO Σ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.'' , ενός στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας στην επιχείρηση ''ΒΕΛΠΑΖ Α.Ε.'' και αποπλήρωσε μέρος του υπολοίπου οφειλής προς την εν λόγω εταιρεία και ενός στην Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Μενεμένης στην επιχείρηση ''ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε.'' και αποπλήρωσε μέρος του υπολοίπου οφειλής προς την εν λόγω εταιρεία. 

 
Η "ΑΤΛΑΝΤΙΚ" προχώρησε στην πώληση του παγίου εξοπλισμού των τριών καταστημάτων στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος αναδιάρθρωσης του δικτύου της και με γνώμονα τη μείωση των υποχρεώσεών της και την ενίσχυση της ρευστότητάς της.

 Η αναδιάρθρωση του δικτύου θα συνεχιστεί ως έχει αναγγελθεί.
Produced by