24
ΙΑΝ

Intrakat: Νέα έργα συνολικού ύψους 12,7 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Ρουμανία


Νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 12,7 εκατ. ευρώ ανέλαβε ο όμιλος Intrakat στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Intrakat ανέλαβε στο Βουκουρέστι έργο προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ (8,8 εκατ. RON) υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση με το Ινστιτούτο Βιολογίας Βουκουρεστίου, το οποίο είναι τμήμα της Ρουμανικής Ακαδημίας.

Πρόκειται για τις εργασίες ανάπλασης και εκσυγχρονισμού του Ινστιτούτου Βιολογίας Βουκουρεστίου. Το έργο αποτελεί μέρος του προγράμματος "Ανάπτυξη υποδομών του Ινστιτούτου Βιολογίας Βουκουρεστίου με στόχο την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής". To κτιριακό συγκρότημα του Ινστιτούτου αποτελείται από το κεντρικό κτίριο συνολικής επιφανείας 5.580 τ.μ. (3 όροφοι και υπόγειο), το Vivarium συνολικής επιφανείας 774 τ.μ. και το Greenhouse συνολικής επιφανείας 551 τ.μ. Tο έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 14 μήνες.

Περαιτέρω η θυγατρική εταιρία του Ομίλου, Πρίσμα Δομή ΑΤΕ, υπέγραψε σύμβαση ύψους 10,7 εκατ. ευρώ με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων Δήμου Παιανίας". Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 30 μήνες.

Produced by