24
ΙΑΝ

Frigoglass: Στις 22/2 τα αποτελέσματα του 2010


Την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011, θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της για το 2010 η Frigoglass.  Η διοίκηση της εταιρείας θα διενεργήσει τηλε-συνδιάσκεψη σχετικά με τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2010 την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011.
Produced by