24
ΙΑΝ

Εμπορική: Στις 11/2 τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010


Η Εμπορική Τράπεζα θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα της Χρήσης 2010 μέσω δελτίου τύπου την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011, μετά το κλείσιμο των εργασιών του Χ.Α. (ώρα 17:30).

Τα οικονομικά αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας www.emporiki.gr καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χ.Α. www.ase.gr .
Produced by