24
ΙΑΝ

ΕΛΚΑ: Σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 4,7 εκ. ευρώ


Σύμβαση για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 4.700.000 ευρώ υπέγραψε η Ελληνικά Καλώδια με την ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Το δάνειο είναι 2ετούς διάρκειας με επιτόκιο euribor + spread.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ομολογιακό δάνειο εκδίδεται στα πλαίσια του ν.3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920 δυνάμει της από 17/6/2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και της από 9/12/2010 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Καλώδια.
Produced by