24
ΙΑΝ

Iασώ: Απάντηση στο "Ερρίκος Ντυνάν"


Με αφορμή ερωτήματα δημοσιογράφων, αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ερρίκος Ντυναν, ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανακοινώνει τα ακόλουθα :


Ο Όμιλος ΙΑΣΩ στο πλαίσιο δημοσίου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, παραμένει ένας από τους δύο διεκδικητές για την ανάληψη του management του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν.

Η λήψη σχετικής απόφασης ανάθεσης του management, με επιστολή του Προέδρου του Κοινωφελούς ιδρύματος κ. Μαρτίνη της 22.12.2010, μετατέθηκε για το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου 2011.Παράλληλα το Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος, σε αντίθεση με την μέχρι τότε πρακτική του να διενεργεί διεθνείς δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, παραχώρησε σε ένα μόνο ιδιωτικό όμιλο - αποκλειστικό - δικαίωμα να υποβάλλει πρόταση εξαγοράς του Ερρίκος Ντυνάν.

Ανεξάρτητα από τη νομιμότητα της εν λόγω απόφασης, που ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων να την κρίνουν, ο Όμιλος ΙΑΣΩ δηλώνει ότι θα συμμετάσχει σε κάθε δημόσια ανοικτή διαδικασία πώλησης του Ερρίκος Ντυνάν ή άλλου Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
Produced by