25
ΙΑΝ

Σιδενόρ: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου


Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διετούς διάρκειας συνολικού ύψους 10,5 εκατ. ευρώ με ομολογιούχο δανειστή την Alpha Bank, προχώρησε η Σιδενόρ στις 24/01.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το δάνειο εκδόθηκε σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 15.6.2010, με σκοπό την αντικατάσταση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού με μακροπρόθεσμο.


Produced by