25
ΙΑΝ

Newsphone: Δημιουργεί διεύθυνση Business Intelligence & Digital Services


Η Newsphone Hellas, πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχομένου και εφαρμογών μέσω τηλεφωνίας και Internet, συνεχίζει να επενδύει στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών με τη δημιουργία νέας διεύθυνσης Business Intelligence & Digital Services.

Αντικείμενο της νέας διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση ψηφιακών εφαρμογών, όπως websites και smart phone applications, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής. Μία από τις κύριες δραστηριότητες του νεοσύστατου τμήματος είναι και η ανάπτυξη, διαχείριση περιεχομένου και πολιτικής marketing του www.vrisko.gr, το οποίο αποτελεί τη νέα εύχρηστη ηλεκτρονική μηχανή αναζήτησης του επαγγελματικού καταλόγου 11880.

Η εταιρία, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του digital χώρου, δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις να προβληθούν και σε νέα μέσα, των οποίων η χρήση αυξάνεται συνεχώς. Προσφέρει ολοκληρωμένα ελκυστικά πακέτα υπηρεσιών που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις ακόμα και των μη εξοικειωμένων επαγγελματιών με τον digital κόσμο.

Καθήκοντα BI & Digital Services Director αναλαμβάνει ο κ. Βασίλης Πάτρας, οποίος κατείχε τη θέση του BI & Data Warehouse Manager στη Newsphone από τον Ιούνιο του 2008 ενώ προηγουμένως είχε εργαστεί στην OgilvyOne worldwide, στην Crystal Cut καθώς και στην ThinkDigital.
Produced by