25
ΙΑΝ

ΔΕΗ: Γενικός Δ/ντής Εμπορίας ο κος Λ.Καραλάζος


Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Εμπορίας της Εταιρείας, στον κ. Λάζαρο Καραλάζο, από 24/1/2011.

Ο κ. Λάζαρος Καραλάζος έχει εργαστεί στη ΔΕΗ συνολικά 22 χρόνια. Πριν αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας, ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Υλικού, Καυσίμων, Προμηθειών και Μεταφορών, από το 2007 έως σήμερα. Μεταξύ άλλων ο κ. Καραλάζος έχει διατελέσει Διευθυντής της Διεύθυνσης Υλικού, Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής από το 2001 έως το 2007.

Ο κ. Λάζαρος Καραλάζος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με σπουδές στο Technische Hochschule Darmstadt (Πολυτεχνείο Darmstadt) της Γερμανίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Οικονομολόγου Μηχανικού από το Technische Universitat του Μονάχου Γερμανίας.
Produced by