26
ΙΑΝ

Imperio-Argo Group: Σύμβαση Υπηρεσιών Αποθήκευσης και Cross Docking


H εταιρία Imperio-Argo Group γνωστοποιεί, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την ανάληψη έργου αποθήκευσης, εναπόθεσης και cross docking προιόντων επιπλοποιίας, στις εγκαταστάσεις της στις Αφίδνες.
 
Ειδικότερα, το έργο αφορά σε τριετή (3) σύμβαση συνολικού ύψους περίπου 1.000.000 ευρώ για την αποθήκευση υλικών επιπλοποιίας και παροχή υπηρεσιών εναπόθεσης /Cross Docking.
 
Η νέα σύμβαση αποτελεί επιστέγασμα της μακρόχρονης επιτυχούς συνεργασίας στην διεθνή μεταφορά των εμπορευμάτων της εταιρείας NEOSET .

Η παραλαβή , εκφόρτωση και διαχείριση των φορτίων θα γίνει με αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες ποιοτικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί από την NEOSET AE μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου επίπλων της χώρας .

Το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την αύξηση του μεριδίου της Imperio - Argo στη δραστηριότητα των Logistics.
Produced by