27
ΙΑΝ

Fourlis: Κάτω του 5% το ποσοστό της SMALLCAP World Fund


Η FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει o μέτοχος SMALLCAP World Fund, Inc στην εταιρεία έχει κατέλθει του ορίου του 5% από την 24η Ιανουαρίου 2011, όπως γνωστοποίησε στις 26 Ιανουαρίου 2011 με επιστολή του, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ν. 3556/2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, o μέτοχος SMALLCAP World Fund, Inc, στις 24 Ιανουαρίου 2011, ήταν κάτοχος 2.403.389 μετοχών και αντίστοιχου αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ή ποσοστού 4,717%.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του SMALLCAP World Fund, Inc, αποτελεί μέρος της συμμετοχής της Capital Research and Management Company, γνωστοποίηση μεταβολής της οποίας, έγινε με την ανακοίνωση της Εταιρείας στις 24/01/2011.
Produced by