27
ΙΑΝ

Ιmperio: Ένταξη σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ


Η ΙΜΠΕΡΙΟ ανακοινώνει ότι με στόχο την διασφάλιση των θέσεων εργασίας, παρά την διεθνή οικονομική κρίση, αποφάσισε την ένταξή της στο "Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα".

Με την ένταξη αυτή η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει το ίδιο καθεστώς απασχόλησης και τις ίδιες θέσεις εργασίας οι οποίες ανέρχονται σε 255, καθ' όλη την διάρκεια του 18μηνου προγράμματος.

Στις προθέσεις εξάλλου της εταιρίας εντάσσονται περαιτέρω προσλήψεις , ενόψει νέων συνεργασιών οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2011.
Το συνολικό όφελος της εταιρείας από το πρόγραμμα υπολογίζεται σε 460.000€.
Produced by